Etusivulle

Kiisys -- Hallituksen pöytakirja 08.02.2007 kokouksesta

Hallituksen kokous 1/2007

Aika ja paikka: Torstai 8.2.2007, Järvenpään Squash-hallin nuorisotila, Myllytie

Läsnä: Raimo Lindroos (pj), Timo Aitta, Tero Riskula, Markku Rämö (siht.) Jukka Tuovinen ja Arto Vaara

  1. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 19.10.
  2. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
  3. Tero Riskula esitteli yhdistyksen tuloslaskelman ja tilit. (Liite 1 & 2).
  4. Allekirjoitettiin tuloslaskelma- ja taseasiakirja..
  5. Yhdistyksen vuosikokous päätettiin pitää Helsingissä lauantaina 31.3. klo. 13.00. Tero Riskulan kotona. Sitä ennen päätettiin pitää vanhan hallituksen kokous klo 12.00 alkaen. Uuden hallituksen järjestäytymiskokous päätettiin pitää vuosikokouksen jälkeen.
  6. Otettiin esille kysymys, järjestääkö Kiisys ry vuoden 2008 EM-joukkueturnauksen. Raimo Lindroos esitti Järkis ry:n hallituksen kantana, että ei järjestetä. Kädennostoäänestyksen tuloksena Kiisys:n hallitus päätti Timo Aitan ehdotuksen mukaan esittää asian seuraavan hallituksen ratkaistavaksi (kolme puolesta, kaksi pidättyi, yksi vastaan).. Timo Aitta lupasi ottaa vastuun selvittää järjestelymahdollisuuksia.
  7. Käytiin läpi toimintakertomus vuodelta 2006, joka päätettiin esittää vuosikokouksen hyväksyttäväksi muutamin tarkennuksin (liite 3).
  8. Käytiin läpi kilpailu- ja tapahtumakalenteri 2007, joka hyväksyttiin pienin muutoksin esitettäväksi vuosikokoukselle (liite 4). Keskusteltiin naisten turnauksen järjestämisestä..
  9. Keskusteltiin jäsenmaksun suuruudesta. Todettiin tarvetta olevan sen korottamiseksi 20,- euroon.
  10. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00.


Järvenpää 11.2.2007Raimo Lindroos Markku Rämö
   
puheenjohtaja sihteeri
 

Pääsivulle
Hallituksen kokoonpanoon
Toimintasuunnitelmaan
Talousarvioon
Toimintakertomukseen
Pöytäkirjoihin